Özbekistan Nakliye

Başkenti Taşkent

Taşkent (Özbekçe: Toshkent), Özbekistan’ın başkenti ve büyük şehridir. Bu şehir, Özbekistan’ın kuzeydoğu kesiminde yer almaktır ve şehrin yüzölçümü 334,8 km2 (129,3 mil2)’dir. 2021 yılı sayımlarına göre şehrin nüfusu 2.694.400’dir.  2018 yılı göre Taşkent’in GSYİH’sı $2,74 milyar olup, onu Özbekistan’ın en büyük GSYİH’ye sahip şehri yapmaktadır.

 

Başkenti Taşkent

Orta Asya’nın nüfus bakımından en büyük kenti olan Taşkent, eski Sovyet Cumhuriyetleri içinde de Moskova, Sankt-Peterburg ve Kiev’den sonra dördüncü büyük kenttir. 1966 yılında yaşanan yıkıcı depremin ardından kent, büyük ölçüde yeniden inşa edilmiştir.

Geniş yolları, yeşil alanları, park-bahçeleri, düzenli yerleşimi, düzenli ve sağlam altyapısı ile kent, Sovyet şehir planlamacılığının en önemli örneklerinden biridir.